Förbättra din inomhusluft med växter och radonmätning

För att trivas och må bra inomhus är det viktigt att ha en inomhusluft av god kvalitet, men hur åstadkommer man det? Här nedan får du svar på hur du kan göra för att förbättra din inomhusluft och få ett behagligare inomhusklimat för dig och dina nära.

 

Inomhusluften är viktig för hälsan

 

Att en god inomhusluft är viktig för hälsan är ingen nyhet. Det är därför som det är så viktigt att till exempel arbetsplatser och skolor har en god ventilation så att anställda och elever inte får hälsoproblem till följd av en dålig inomhusluft. Luften måste vara välventilerad för att skadliga partiklar i luften ska kunna föras bort och för att luften ska få nytt syre. En bristfällig ventilation kan skapa en mängd olika problem både för människor och byggnader. Mögelsporer trivs bättre i dåligt ventilerade utrymmen, liksom virus och bakterier. Syrebrist kan också skapa en hel del problem för hälsan såsom huvudvärk och trötthet.

Så får du bättre inomhusluft

Det finns flera sätt att förbättra sin inomhusluft och många av knepen är väldigt enkla och billiga. Om du vill åstadkomma en inomhusluft av högsta kvalitet, är det viktigt att du:

  • Åtgärdar det som kan orsaka problem.

I vissa fall kan det förekomma radon eller problem med mögel i hemmet som bidrar till en dålig inomhusluft. Se till att kontakta företag som https://radea.se/ som kan göra mätningar och ta reda på om ditt hem har problem med radon.

  • Köper växter med stora bladverk.

Växter älskar koldioxid. Därför kan du med fördel införskaffa växter med stora gröna bladverk då det är dem som har störst förmåga att ta åt sig koldioxid och omvandla det till syre. Helst bör man ha två växter per kvadratmeter för att få en bra effekt, men något är bättre än inget.

  • Vädrar mera.

Oavsett om du har ett inbyggt ventilationssystem i hemmet eller ej, skadar det inte att vädra ibland. Frisk luft är helt gratis och att ha korsdrag eller bara låta fönstret vara lite öppet när man sover är mycket bra för inomhusluften.

Rekommenderade artiklar